Sari la conținut

Corelație

Corelație – raport de termeni, dintre care unul îl evocă în mod logic pe celălalt. În procesul de creştere a indivizilor, înălţimea şi greutatea sporesc simultan. La şcoală, elevii străluciţi reuşesc în general la toate materiile de studiu, pe când copiii neinteligenţi eşuează aproape pe linie. În aceste cazuri diferite, se spune că există o corelaţie pozitivă între elementele variabile. În statistică se numeşte coeficient de corelaţie indicele care exprimă gradul de legătură a două variabile determinate (înălţimea şi greutatea unui grup de indivizi, de exemplu). După cum acestea variază în acelaşi sens, în sens contrar sau independent una de alta, coeficientul de corelaţie capătă valori care tind către +1, -1 sau zero. Datorită studierii corelaţiilor care există între diversele teste de inteligenţă, C.E. Spearman a reuşit să pună în evidență un factor comun (Factorul G) care poate fi asimilat cu inteligenţa generală.

Accesați: Dicționar de psihologie