Consultaţie medico-psihologică

Consultaţie medico-psihologică – La dispoziţia familiilor şi indivizilor, situate lângă structurile educative, sanitare şi sociale, echipele pluridisciplinare sunt organizate în centre, consultaţii, servicii sau antene; ele primesc, în vederea depistării, diagnosticului, orientării, susţinerii sau tratamentului, subiecţi care prezintă simptome patologice diverse. Aceste structuri sunt cel mai adesea specializate: fie în funcţie de tulburări specifice unor perioade de dezvoltare (copilărie, adolescenţă, bătrâneţe), fie în funcţie de cadrul vizat de simptom (familie, şcoală, întreprindere), fie în caz de urgenţă şi periculozitate (centru de criză), fie potrivit naturii trecerii la act (delictual, toxicoman, suicidar). Implantarea acestor echipe se poate înscrie în diferite stabilimente (de educaţie, spitaliceşti sau penitenciare) având o competenţă locală sau făcând parte dintr-o reţea care acoperă un sector geografic. Ceea ce caracterizează funcţionarea lor este interacţiunea şi integrarea informaţiilor adunate de diverşi clinicieni şi practicieni pentru bilanţul şi sinteza interpretativă, transdisciplinară, a simptomului unui subiect în cauză.

Accesați: Dicționar de psihologie