Comuna Dumbrăviţa – post vacant; T:09nov. 2022

Angajator: Comuna Dumbrăviţa, str. Petöfi Sándor nr. 31, judeţul Timiş

Post vacant: logoped – Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi din comuna Dumbrăviţa

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de logoped:

  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihopedagogie specială;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specializarea psihopedagogie specială;
  • vechime în specialitatea studiilor şi în muncă: minimum 1 an.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 17 noiembrie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 23 noiembrie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0720/048.315

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1182, partea a III-a, Miercuri, 26 octombrie 2022

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Timiş