Comportament

Comportament – orice activitate pe care o realizează un organism, internă sau externă, care este observabilă și măsurabilă.

Comportament agresiv – comportament realizat cu intenția de a face rău cuiva sau de a distruge bunurile.

Comportament dezadaptativ – comportamentul persoanei este contrar normelor sociale. Cauzează un stres semnificativ celor care interacționează cu această persoană.

Comportament dezadaptativ în context educațional – se referă la acele caracteristici ale copilului care îl împiedică să participe la activitățile curriculare; are un efect negativ asupra procesului instructiv-educațional și asupra performanțelor de învățare ale copilului și ale clasei; nu este adecvat vârstei și nivelului de dezvoltare ale acestuia; duce la izolarea lui de către colegi; constituie o potențială amenințare (pericio), reduce oportunitățile de dezvoltare personală ale copilului.

Comportament disruptiv – concept care înglobează un pattern de comportamente care „încalcă regulile”; se referă la comportamente în care drepturile fundamentale ale altora sau normele sociale corespunzătoare vârstei sunt violate. Acest comportament mai poate fi denumit comportament negativ, sfidător, disobedient și ostil față de personale care reprezintă autoritatea.

Accesați: Dicționar de psihologie