Cinism

Cinism – atitudine de sfidare a normelor şi idealurilor morale, de desconsiderare a valorilor de orice fel. Termenul provine de la una din şcolile filosofice existente în Grecia antică în sec. IV î.e.n. Sensul termenului s-a modificat treptat: de la indiferenţă faţă de bogăţii – s-a ajuns la dispreţul faţă de cultură şi de civilizaţie, propovăduindu-se întoarcerea omului la starea naturală, cum o cerea Diogene din Sinope (404-323 î.e.n.). În accepţiunea actuală cinismul implică o notă de francheţe „neagră”, de exprimare făţişă prin vorbe, gesturi, acţiuni a unor atitudini negative, fără a ţine seama de faptul că jigneşte, îngrozeşte, loveşte pe altcineva sau tocmai pentru aceasta.

Accesați: Dicționar de psihologie