Autonomie

Autonomie – modalitatea de a fi a unui organism, persoană, grup (sisteme în genere), care funcţionează independent, se determină în baza propriei sale structuri, a legilor sale interne; în viziune kantiană: „libertatea omului care prin efortul propriei sale reflexii, îşi dă sieşi principii de acţiune”. În psihologia contemporană, autonomia are un sens apropiat de cel al autodeterminării mijlocite prin autoreglaj conştient.

Accesați: Dicționar de psihologie