Anunț concurs şef centru, psiholog: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, 22 februarie 2021

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

Posturi vacante: 

 • Centrul de îngrijire şi  Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Agârbiciu 1 post şef centru;
 • Centrul de îngrijire şi  Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Agârbiciu 1 post psiholog practicant.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de şef centru:

 • studii de specialitate: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială, sociologie, juridic, medical, economic şi ştiinţe administrative;
 • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a conduce, capacitatea de a coordona, bună comunicare, organizare, eficienţă, promptitudine, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate, capacitatea de a delega, competenţă decizională, obiectivitate în apreciere;
 • cerinţe specifice (de exemplu călătorii frecvente, delegări, detaşări) – disponibilitate pentru program prelungit, competenţă în gestionarea resurselor alocate;
 • vechime necesară ocupării postului – candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant:

 • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie și atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică;
 • perfecționări (specializări): atestat de liberă practică – treapta de specializare practicant;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, operativitate, responsabilitate.

 Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 10 februarie 2021;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 22 februarie 2021, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, județul Sibiu;
 • interviul se va desfăşura în data de 25 februarie 2021, ora 12.00.

Telefon: 0269/232.066, interior 52/53

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 74, partea a III-a, Joi, 28 ianuarie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Sibiu