Anunț concurs șef centru: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, 04 februarie 2020

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea

Posturi vacante:

1. Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil:

  • 1 post de şef centru (S).

2. Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte „Sf. Nectarie” – Centrul de Îngrijire și Asistență Tulcea:

  • 1 post de şef centru (S).

3. Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Horia:

  • 1 post de educator (S).

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de şef centru:

  • studii superioare cu diplomă de licență în domeniul psihologiei, asistență socială și sociologie cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau studii superioare cu diplomă de licență în domeniul juridic, medical, economic și al stiințelor administrative, cu vechime de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de educator:

  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în domeniile: științe juridice, științe administrative, sociologie, psihologie, științe umaniste și arte.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 22 ianuarie 2020, ora 16.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 04 februarie 2020, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 10 februarie 2020, ora 10.00.

Locația concursului: 

  • proba scrisă – se va desfășura la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Nectarie”, Tulcea, Str. Mircea Vodă nr. 57C;
  • proba interviu – se va desfășura la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, Str. G. Corneliu nr. 120, Tulcea.

Telefon: 0757/999.904

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 16, partea a III-a, Joi, 09 ianuarie 2020

Accesați: Posturi în domeniul psihologiei (30 decembrie 2019 – 05 ianuarie 2020)