Ghidul intervievatorului pentru interviu de selecție

Document elaborat în cadrul modulului de formare „Managementul resurselor umane”, al proiectului „Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic instituţional şi de proiect, în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice”. cod SMIS nr. 22857

Ghidul intervievatorului pentru interviu de selecție a personalului din administrația publică.pdf

Accesați: Posturi psiholog, anunțuri publicate