Ghidul intervievatorului pentru interviu de selecție a personalului din administrația publică

Document elaborat în cadrul modulului de formare „Managementul resurselor umane”, al proiectului „Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic instituţional şi de proiect, în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice”. cod SMIS nr. 22857

htttp://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2015/Proiecte/Incheiate/MAPN/Ghid%20Cadru-Interv.pdf