Anunț concurs psiholog: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, 27 ianuarie 2021

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

Posturi vacante: 

  • Serviciul Management de Caz pentru Servicii de tip Familial, Asistenţi Maternali Profesionişti – 1 post psiholog, grad practicant;
  • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Geoagiu – 1 post psiholog, grad stagiar.

 Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog, grad practicant:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihologie;
  • atestat de liberă practică, pe treapta de specializare practicant în specialitatea psihologie clinică;
  • vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – minimum 1 an.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog stagiar:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihologie;
  • atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de Ia data afişării anunţului;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 27 ianuarie 2021, ora 11.00,  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara din Deva, B-dul Iuliu Maniu nr. 18, judeţul Hunedoara;
  • proba interviu se va desfăşura în condiţiile art.24 alin (5) din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Telefon: 0254/233.341

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 6, partea a III-a, Marți, 05 ianuarie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Hunedoara