Anunț concurs psiholog: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, 29 ianuarie 2020

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna

Posturi vacante:

1. Centrul de Coordonare Baraolt:

  • 1 post de şef centru.

2. Centrul de sprijin pentru tinerii peste 18 ani Sfântu Gheorghe:

  • 1 post de psiholog practicant.

3. Centrul de plasament nr. 6 Olteni:

  • 1 post de psiholog practicant.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de şef centru:

  • absolvent de studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog practicant:

  • studii superioare;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 luni.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 20 ianuarie 2020, ora 16.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 29 ianuarie 2020, ora 09.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 03 februarie 2020, ora 09.00.

Locația concursului: sediul D.G.A.S.P.C. Covasna

Telefon: 0267/317.464

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 3, partea a III-a, Luni, 06 ianuarie 2020

Accesați: Posturi în domeniul psihologiei (30 decembrie 2019 – 05 ianuarie 2020)