Anunț concurs inspector specialitate, psiholog: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, 11 ianuarie 2021

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj

Posturi vacante: 

  • 2 posturi inspector specialitate, grad IA;
  • 2 posturi psiholog practicant.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de inspector specialitate:

  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor sociale sau ştiinţelor umaniste;
  • vechimea în muncă – minimum 5 ani.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog  practicant:

  •  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;
  • atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs  până la data de 30 decembrie 2020;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 11 ianuarie 2021, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfăşura în data de 13 ianuarie 2021, ora 14.00.

Telefon: 0251/407.009

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 836, partea a III-a, Marţi, 15 decembrie 2020

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Dolj