Anunț concurs inspector de specialitate, Primӑria Oraşului Videle, 15 martie 2021

Angajator: Primӑria Oraşului Videle, judeţul Teleorman

Post vacant: inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Centrului de Zi al Direcţiei Asistenţă Socială

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: ştiinţele educaţiei, specializarea: pedagogie, pedagogia învăţământului primar şi preşcolar; psihologie, specializarea psihologie;
  • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunțului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 15 martie 2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Oraşului Videle, str. Republicii nr. 2,  județul Ialomița;
  • proba interviu se va desfășura în data de 18 martie 2021, ora 12.00.

Telefon: 0247/453.017, interior 106

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 130, partea a III-a, Miercuri, 17 februarie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Teleorman