Acțiune psihologică

Acțiune psihologică – ansamblu de mijloace, altele decât armele, puse în practică pentru a influenţa opinia publică şi comportamentul populaţiilor amice sau neutre a căror combativitate vrem să o sporim, obţinând ajutor sau cel puţin asigurându-ne simpatia. Acţiunea psihologică se exercită în profunzime, mergând mai departe decât propaganda, care de asemenea se adresează sensibilităţii şi raţiunii, dar în mod superficial şi grosolan. Ea se deosebeşte şi de războiul psihologic, care îl vizează îndeosebi pe inamic, urmărind să-i dezagrege trupele şi spatele frontului. Acţiunea psihologică are drept ţel educarea şi reeducarea maselor. Pentru a ajunge aici, regimurile totalitare au recurs la metode de dezinformare şi de îndoctrinare. Într-un sistem liberal, se preferă să se dea informaţii exacte, să se deschidă şcoli şi dispensare; se acţionează pe bază de exemplu, de contact şi prestigiu personal.

Accesați: Dicționar de psihologie