Abilitate noncognitivă

Termenul de abilități non-cognitive sau competențe non-cognitive desemnează o serie de alte abilități decât cele cognitive, care contribuie la succesul individului (ex. abilități fizice și senzoriale, abilități de relaționare).

În literatura de specialitate există mai multe taxonomii ale abilităților – clasificarea lui Thurstone a abilităților mentale primare, teoria lui Cattell și Horn, teoria ierarhică a lui Vernon, Taxonomia lui Fleishman.

Modelul lui Fleishman cuprinde patru categorii de abilități: cognitive, psihomotorice, fizice și senzoriale, împărțite în 14 categorii secundare, cu un total de 52 de abilități legate de muncă.

Din punct de vedere al parametrilor psihomotorii printre cele mai bine validate instrumente de evaluare a competențelor emoționale sunt (după Jonker & Vosloo, 2008):

  • ECI (Inventatorul Competențelor Emoționale, Goleman), EQ-I, SEIS;
  • MEIS (Multifactor Emotional Intelligence Scale, Myer Salovey Caruso), MSCEIT;
  • EIS (Emotional Intelligence Scale, Van der Zee, Schakel și Thijs).

Accesați: Dicționar de psihologie