Zonă a proximei dezvoltări

Zonă a proximei dezvoltări – această noţiune, introdusă de L. S. Vîgotski, traduce faptul că, pentru acest autor, există o relaţie strânsă între dezvoltare şi posibilităţile de învăţare. Această relaţie se analizează după două axe. Pe de o parte, există o dezvoltare actuală a copilului, aşa cum poate fi evaluată cu ajutorul probelor, standardizate sau nu. Pe de altă parte, există o dezvoltare potenţială, care poate fi estimată pe baza a ceea ce copilul este capabil să realizeze cu ajutorul unui adult la un moment dat şi va realiza singur mai târziu. Această capacitate potenţială, actualizabilă cu mai mică sau mai mare uşurinţă în cursul unei interacţiuni, corespunde zonei proximei dezvoltări. În această perspectivă, învăţarea devine factor de dezvoltare.

Accesați: Dicționar de psihologie