Vulnerabilitate

Vulnerabilitate – cuvânt din vocabularul clinic şi epidemiologie; vulnerabilitatea este fragilitatea unui sistem defensiv. Ea tinde să înlocuiască vechea noţiune de predispoziţie somatică şi psihică; este temporară sau cronică. Vulnerabilitatea psihologică exprimă dezechilibrele care perturbă dezvoltarea şi activitatea afectivă, intelectuală, relaţională. Ea cere să se ţină cont de repercusiunile mediilor traumatice asupra dezadaptărilor psihice, deviaţiilor de conduită, rupturilor. Aprecierea ei se înscrie în cadrul cercetărilor pluridisciplinare şi duce la intervenţii preventive şi terapeutice (de ex., familiale şi psihosociale). Epidemiologia estimează vulnerabilitatea în mod probabilist, ca factor de risc: situată la intersecţia „terenului” şi a „mediului”, ea exprimă interacţiunile genotip-mediu înconjurător şi se plasează între conceptele necesare la formularea problematicilor pluridimensionale. Trebuie să ne întrebăm asupra naturii şi originii resorturilor copiilor invulnerabili, care par să găsească în ei înşişi resursele necesare pentru a învinge adversitatea.

Accesați: Dicționar de psihologiet