Victimologie

Victimologie – Prezentată de Hans von Hentig ca studiul obiectiv al victimei, victimologia constituie un domeniu particular al criminologiei, care studiază raporturile interpersonale ale conduitei criminale şi distinge grupurile şi tipurile de victime: ea analizează relaţiile şi situaţiile care-i asociază pe delincvenţi cu victimele lor. Trei concepte fundamentale jalonează domeniul studiilor victimologice: relaţia specifică delincvent/victimă, victima latentă şi delincventul-victimă. „Criminalul/victim” este un subiect care în mod succesiv sau alternativ poate fi delincvent şi victimă (copii bătuţi sau femei bătute care se revoltă împotriva călăului lor). Victima latentă desemnează individul care prezintă dispoziţii inconştiente de a se expune prejudiciilor şi a atrage agresorii (tendinţe masochiste, demisive, autopunitive, regrupate uneori sub denumirea de sindromul lui Abel). În afara perspectivelor criminologice, trebuie înscrisă în domeniul victimologiei şi maltratarea copiilor, victime ale actelor de violenţă fizice şi psihologice.

Accesați: Dicționar de psihologie