Vârstă mentală

Vârstă mentală – noţiune introdusă de A. Binet în 1905, care permite caracterizarea gradului de dezvoltare intelectuală a unui copil prin compararea cu gradul mediu de dezvoltare a copiilor din diferite grupe de vârstă. Se spune, de exemplu, că un copil, indiferent de vârsta sa reală, are vârsta mentală de 6 ani dacă nivelul său de performanţă, în cadrul unui ansamblu de probe a cărui reuşită este în funcţie de vârstă, este identic cu cel al mediei copiilor de 6 ani. Vârsta mentală este deci o măsură a gradului de dezvoltare cognitivă a copilului. Ea se foloseşte la calcularea coeficientului intelectual. Acest fel de măsurare a gradului de dezvoltare este utilizat şi pentru caracteristicile individuale noncognitive.

Accesați: Dicționar de psihologie