Universitatea Politehnica din Bucureşti – post vacant; T:03nov. 2022

Angajator: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Splaiul Independenței nr. 313, sectorul 6

Post vacant: secretar I (S), din cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială, Secretariat

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de secretar I:

  • studii superioare;
  • domeniul studiilor: psihologie/sociologie;
  • vechime în muncă: minimum 25 ani.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 03 noiembrie 2022, ora 16.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 11 noiembrie 2022, ora 09.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 17 noiembrie 2022, ora 09.00.

Telefon: 021/402.93.30

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1164, partea a III-a, Joi, 20 octombrie 2022

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti