Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – post psiholog; dep.dos. 24.10.2023

Angajator: Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București

Post vacant: psiholog stagiar (S) 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog stagiar: 

  • nivelul studiilor: superioare – diplomă de licență;
  • domeniul studiilor: studii superioare în domeniul psihologie;
  • alte competențe :
    • cunoştinţe operare PC, competență, punctualitate, inițiativă, spirit organizatoric, aptitudinea de a lucra cu documentele, capacitatea de a lucra cu oamenii, abilități de planificare și organizare a activităților curente, capacitatea de a utiliza adecvat informațiile specifice activităților de recrutare, capacitatea de gestionare optimă a resurselor, a spațiului de muncă și a timpului, capacitate de comunicare eficientă în relațiile cu colegii, cu studenții/ absolvenții, precum și cu reprezentanții mediului extern.
  • alte condiții specifice: limba engleză, nivel mediu.

Calendar concurs:  

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 24 octombrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 01 noiembrie 2023;  
  • proba interviu se va desfășura în data de 07 noiembrie 2023.  

Telefon: 021.402.9233/9234

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe:https://posturivacante.upb.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.