Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București – post vacant; T:11ian. 2023

Angajator: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București, str. Constantin Noica nr. 140, sector 6

Post vacant: administrator financiar I(S), la Biroului Organizare Resurse Umane din cadrul Serviciului Organizare Resurse Umane, Salarizare al D.G.A. a U.N.E.F.S. din București

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de administrator financiar I(S):

  • studii  superioare economice, juridice sau psihologice absolvite cu licență;
  • persoană organizată, muncitoare;
  • necesită vechime în muncă de minimum 9 ani, în studii superioare.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 11 ianuarie 2023, ora 14.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 18 ianuarie 2023, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 25 ianuarie 2023, ora 10.00.

Telefon: 021/316.41.07, interior 212

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti