Universitatea Lucian Blaga – post psiholog; dep.dos. 09.06.2023

Angajator: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Anunț post vacant psiholog – Birou Consiliere Psihologică.pdf

Post vacant: psiholog, specialitatea psihoterapie

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant:

 • studii de licență, domeniul psihologie, specializarea psihologie;
 • autorizații speciale: formator, atestat de liberă practică în specialitatea Psihoterapie, în regim de supervizare;
 • vechime în muncă minim 1 an;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an;
 • cunoștințe în domeniul formării profesionale a adulților;
 • participare în echipe de implementare a unor proiecte (fonduri structurale, de dezvoltare instituțională, de cercetare), în specialitatea postului (minim 3 ani);
 • cunoștințe specifice de realizare a studiilor de piață, cunoștințe de operare calculator (Microsoft Office, SPSS);
 • cunoștințe temeinice privind legislația în vigoare în domeniul învățământului universitar și al practicii psihologice;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 09 iunie 2023, ora 14.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 20 iunie 2023;
 • proba interviu se va desfășura în data de 23 iunie 2023.

Telefon: (0269)217 779, interior 279

Sursa: https://www.ulbsibiu.ro/ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.