Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” – posturi psiholog; dep.dos. 17.10.2023

Angajator: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureş

Posturi vacante: psiholog la Departamentul de Consiliere, Orientare Profesională și Informare Studenți, pe perioadă nedeterminată cu 4 ore/zi – 2 posturi

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în Psihologie;
  • studii masterale în Psihologie Clinică și/ sau Psihoterapie;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică, minim treapta de specializare practicant autonom;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihoterapie, minim treapta de specializare practicant în supervizare;
  • certificat de competență lingvistică pentru limba engleză. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 17 octombrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 26 octombrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în data de 31 octombrie 2023. 

Telefon: (0265 ) 215 551, int.127

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: https://www.umfst.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

P.S. post asemănător publicat a.c. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” – posturi vacante; dep.dos. 28.06.2023