Unitatea Militară 02539 Alba Iulia – post vacant; T:24mar. 2023

Angajator: Unitatea Militară 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr. 25, judeţul Alba

Post vacantexpert debutant, în cadrul secției evaluare candidați al Unitatea Militară 02539 Alba Iulia

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de expert debutant:

  • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea psihologie sau studii superioare absolvite cu diplomă de licență ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) în specialitatea psihologie;
  • atestat de liberă practică în specialitatea “psihologie aplicată în domeniul securității naționale”, treapta de specializare practicant (dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art. 18 din Legea 213/2004) sau dovada înregistrării la Colegiul Psihologilor din România a solicitării de obținere a atestatului de liberă practică în specialitatea “psihologie aplicată în domeniul securității naționale”;
  • vechimea în muncă în specialitatea studiilor necesară pentru ocuparea postului: 6 luni vechime în muncă în specialitatea studiilor.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 24 martie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 03 aprilie 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 07 aprilie 2023.

Telefon: 0258834009, interior 0226

Sursa: https://www.defense.ro/

Anunț UM 02539 expert debutant – Secția evaluare candidați.pdf

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.