Unitatea Militară 01517 Sihlea – post psiholog; dep.dos. 08.05.2023

Angajator: Unitatea Militară 01517 Sihlea, judeţul Vrancea

Post vacant: psiholog stagiar

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog stagiar:

  • studii superioare de lungă durată (4 ani cu diplomă de licenţă) sau absolvent învăţământ tip Bologna finalizat – 3 ani studii universitare de licenţă + 2 ani studii universitare masterale, în domeniul psihologie/ psihosociologie/ psihologie şi asistenţă socială;
  • atestat cu drept de liberă practică, valabil, în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale;
  • capacitate de comunicare și de relaționare intra și inter instituțională, capacitate de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent și/sau în echipă, îndemânare și spirit de inițiativă, capacitate de analiză și sinteză, rezistență la stres, respectarea restricțiilor impuse de specificul instituției militare, integritate morală și loialitate față de instituție;
  • declarație pe propria răspundere din care să reiasă că psihologul nu se află sub efectul suspendării, interdicției ori incompatibilității, ca urmare a neachitării cotizației, a aplicării unei sancțiuni a Colegiului Psihologilor din România ori a hotărârii unei instanțe de judecată, în exercitarea profesiei de psiholog.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 08 mai 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 16 mai 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 22 mai 2023.

Telefon: (0237) 257 822, interior 109

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.