Unitatea Militară 01458 Bârlad – post vacant; dep.dos. 19.06.2023

Angajator: Unitatea Militară 01458 Bârlad, Str.Tecuciului nr.1-2, judeţul Vaslui

Anunț concurs UM 01458 Bârlad.pdf

Post vacant: referent de specialitate debutant – psiholog

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de referent de specialitate debutant – psiholog:

  • studii superioare cu diplomă de licență în domeniul psihologie, specializarea psihologie;
  • deține atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale, indiferent de treapta de specializare;
  • nivelul de acces la informaţii clasificate este “SECRET DE SERVICIU”, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată “admisă”;
  • cunoştinţe de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office).

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 19 iunie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 26 iunie 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 29 iunie 2023.

Telefon: (0235) 424 430

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: https://www.armata-buzau.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.