Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Pucioasa – post psiholog; dep.dos. 18.09.2023 

Angajator: Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Pucioasa, Str.Fântînilor nr.7, județul Dâmbovița 

Post vacant:  psiholog practicant, în cadrul Direcției de asistență socială – Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) – U.A.T. Orașul Pucioasa 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog: 

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Psihologie, specializarea Psihologie; 
  • atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de specializare – Practicant; 
  • vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 18 septembrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 27 septembrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în data de 02 octombrie 2023. 

Telefon: (0245) 760.477, interior 119  

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe:http://posturi.gov.ro/ 

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.