Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Codlea – posturi psiholog; T:03feb. 2023

Angajator: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Codlea, municipiul Codlea, Str. Lungă nr. 33, județul Brașov

Posturi vacante: psiholog – perioadă determinată, în cadrul proiectului „Creștem în România!” cod SMIS 2014+:138433 – 2 posturi

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog:

  • studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență, în specialitatea psihologie;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor 2 ani.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 03 februarie 2023, ora 15.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 09 februarie 2023, ora 10.00.

Telefon: 0268251650, interior 122

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Braşov

29 ian. 2023