Unitatea Administrativ Teritorială Ciorăști – post psiholog; dep.dos. 18.04.2023

Angajator: Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna Ciorăști, județul Vrancea

Post vacant: psiholog din cadrul compartimentului  asistenţă socială şi autoritate tutelară – serviciul social “Centru de zi” din cadrul proiectului “Centru de Zi, Cantină Socială și Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice în Comuna Ciorăști Județul Vrancea”

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 18 aprilie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 26 aprilie 2023;
  • proba interviu.

Telefon: 0237258001

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.