UM 02540 Breaza – post vacant; dep.dos. 12.05.2023

Angajator: Unitatea Militară 02540, strada Republicii nr. 75, localitatea Breaza, jud. Prahova

Post vacant: expert debutant gr.III-I (psiholog), studii superioare, din cadrul Secției evaluare candidați a Unităţii Militare 02540 Breaza

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de expert debutant gr.III-I (psiholog):

  • studii universitare cu diplomă de licenţă, specializarea psihologie;
  • atestatul de liberă practică aflat în perioada de valabilitate, în condițiile legii nr. 213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale, treapta de specializare minim “practicant în supervizare”;
  • nivelul de acces la informaţii clasificate este Secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care va fi declarată “admis”;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office, nivel bun;
  • capacitate de concentrare, spirit de iniţiativă, de comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres şi efort prelungit;
  • program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 12 mai 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 19 mai 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 25 mai 2023.

Telefon: (0244) 343 737

Anunț UM 02540 Breaza – expert debutant, Secția evaluare candidați

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe https://www.defense.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.