UM 02515/CM București – post psiholog; dep.dos. 11.05.2023

Angajator: Unitatea Militară 02515 Bucureşti, str. Izvor nr. 110, sector 5 Bucureşti

Post vacant: psiholog practicant în microstructura Asistență psihologică la UM 02515/CM București

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință Psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență: Psihologie;
  • vechime în specialitate necesară: minim 1 an;
  • atestat de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale, autonom, eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
  • atestat de liberă practică în una din specialitățile: Psihologie clinică/Consiliere psihologică/Psihoterapie, autonom, eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
  • cunoștințe de operare pe calculator (necesitate și nivel): utilizarea pachetului MS-Office, nivel de bază;
  • nivelul de acces la informaţii clasificate al funcţiei este Secret de Serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care va fi declarată “admisă”.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 11 mai 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 19 mai 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 25 mai 2023.

Telefon: (0214) 104 040, interior 1001-164

Anunț UM 02515 București – psiholog practicant, Microstructura asistență psihologică

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe https://www.defense.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.