UM 02192 Constanța – post vacant; dep.dos. 24.11.2023

Angajator: Unitatea Militară 02192 Constanța, str. Fulgerului nr. 1

Post vacant: referent de specialitate debutant (studii superioare), cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată la biroul informare și relații publice al U.M. 02192 Constanța

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de referent de specialitate debutant: 

  • studii  superioare de lungă durată cu diplomă de absolvire/licenţă sau studii universitare de licenţă (Ciclul I Bologna) în unul din următoarele domenii: “Științe ale comunicării” cu una din specializările: jurnalism, comunicare și relații publice sau științe ale informării și documentării; “Științe militare, informații și ordine publică” cu una din specializările: comunicare și relații publice-informații, comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării, studii de securitate și informații sau psihologie-informații; “Științe politice” cu una din specializările: științe politice sau studii de securitate; “Limbă și literatură” – orice specializare; “Limbi moderne aplicate” – orice specializare; “Filozofie” cu specializarea filozofie; “Studii culturale” – orice specializare;
  • curs foto / foto-video acreditat sau curs echivalent absolvit în perioada studiilor universitare, consemnat în foaia matricolă;
  • condiţie de vechime – fără condiții de vechime;
  • nivelul de acces la informaţii clasificate este SECRET DE SERVICIU, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 24 noiembrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 06 decembrie 2023;  
  • proba interviu se va desfăşura în data de 12 decembrie 2023.

Telefon: (0241) 626 200, int. 215.

Te invităm să citești mai multe informații despre anunț, accesând https://www.anmb.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.