UAT oraşul Geoagiu – post vacant; T:12oct. 2022

Angajator: Unitatea administrativ-teritorială oraşul Geoagiu, judeţul Hunedoara

Post vacant: coordonator centru/şef birou, în cadrul Biroului Centru de zi și Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de coordonator centru/şef birou:

  • să fie declarați apți din punct de vedere medical;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială, sociologie, juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative;
  • vechimea în specialitate de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale pentru absolvenţii din domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie;
  • vechimea în specialitate de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale pentru absolvenţii din domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 12 octombrie 2022, ora 16.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 19 octombrie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 21 octombrie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0254/248.880, int. 110

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1101, partea a III-a, Marţi, 27 septembrie 2022

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Hunedoara