UAT Comuna Ciorăşti – post psiholog; T:27oct. 2022

Angajator: UAT Comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea

Post vacant: psiholog – Compartimentul asistenţă socială şi autoritate tutelară – Serviciul social – Centru de zi

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă psihologie.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 27 octombrie 2022;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 07 noiembrie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Telefon: 0237/258.001

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1150, partea a III-a, Vineri, 14 octombrie 2022

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Vrancea