UAT Comuna Ciorăşti – post psiholog; dep.dos. 19.05.2023

Angajator: UAT Comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea

Post vacant: psiholog, Centrul de zi de asistență și recuperare în Ciorăști

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 19 mai 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 22 mai 2023;
  • proba interviu.

Anunț Comuna Ciorăști – post psiholog.pdf

Telefon: (0237) 258 001

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe https://comunaciorasti.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.