UM 02103 Brăila – post vacant; T:21feb. 2023

Angajator: UM 02103 Brăila, strada Împăratul Traian nr. 8

Post vacant: referent de specialitate debutant la compartimentul asistență psihologică la Unitatea Militară 02103 Brăila

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de referent de specialitate debutant:

  • studii superioare de lungă durată (4 ani cu diplomă de licenţă) sau absolvent învăţământ tip Bologna finalizat – 3 ani studii universitare de licenţă + 2 ani studii universitare masterale, în domeniul psihologie/ psihosociologie/ psihologie şi asistenţă socială;
  • atestat cu drept de liberă practică în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale – în supervizare.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 21 februarie 2023, ora 15.30;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 02 martie 2023, între orele 12.00 – 15.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 08 martie 2023, începând cu ora 12.00.

Telefon: 0239613884 interior 181

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Anunț UM 02103 Braila.pdf

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Brăila

07 feb. 2023