Tulburările pervazive de dezvoltare (TPD)

Tulburările pervazive de dezvoltare (TPD)

Tulburările pervazive de dezvoltare (TPD) reprezintă un grup de tulburări neuropsihiatrice caracterizate printr-o deteriorare calitativă severă în diverse arii de dezvoltare: aptitudini de interacțiune socială reciprocă, aptitudini de comunicare și prezența unor comportamente, activități sau interese stereotipe. Deteriorările calitative sunt clar deviante în raport cu nivelul de dezvoltare sau cu vârsta mintală a individului. Aceste tulburări sunt vizibile de regulă încă din primii ani de viață.

TPD conform ICD-10 (1992)

Din 1992, conceptul de TPD cuprinde conform ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision – Clasificarea Tulburărilor Mintale și de Comportament, elaborată de OMS și utilizată în întreaga lume pentru a codifica oficial maladiile):

 1. autismul,
 2. autismul atipic,
 3. sindromul Asperger,
 4. sindromul Rett,
 5. alte tulburări dezintegrative ale copilăriei,
 6. tulburarea hiperchinetică asociată cu întârziere mintală şi mişcări stereotipe,
 7. alte tulburări TPD şi TPD nespecificate.

TPD conform DSM-IV-TR (2000)

În DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Text Revision of 4th Edition) secţiunea Tulburărilor pervazive de dezvoltare cuprinde:

 1. Tulburarea autistă,
 2. Tulburarea Asperger,
 3. Tulburarea Rett,
 4. Tulburarea dezintegrativă a copilăriei,
 5. Tulburarea pervazivă de dezvoltare fără altă specificaţie (PDD-NOS: Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified – sau Autism atipic).

Tulburările de spectru autist (TSA) sunt un grup de tulburări incluse în TPD. Termenul a fost introdus de Wing şi Cohen pentru a acoperi mai multe nivele de severitate, dar care au toate în comun deficitul de comunicare, interacţiune socială şi deficitul imaginativ (Hershel et al, 2003). La această terminologie aderă şi medicii specialişti în Psihiatrie Pediatrică din cadrul Clinicii de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” Bucureşti.

Termenul tulburare de spectru autist implică faptul că tulburările incluse împart caracteristici comune, dar au de asemenea şi caracteristici unice care le diferenţiază. Severitatea deficitelor variază între cele 3 entităţi diagnostice şi la nivelul fiecărui individ diagnosticat cu TSA.

TSA este o tulburare heterogenă, cu multiple caracteristici fenotipice asociate, caracterizată prin deteriorare calitativă a interacţiunii sociale, a limbajului folosit ca mijloc de comunicare, comportamente şi interese stereotipe, restrânse şi repetitive, cu debut înainte de vârsta de 3 ani.

TSA includ:

 1. Tulburarea autistă,
 2. Tulburarea Asperger,
 3. PDD-NOS (Autismul atipic).

Tulburarea autistă (Autismul infantil)

Tulburarea autistă (autismul infantil): tulburare neuropsihică caracterizată prin deteriorare calitativă în interacţiunea socială, deteriorări calitative în comunicare şi prezenţa unor pattern-uri stereotipe şi repetitive restrânse de comportament, preocupări şi activităţi. Simptomatologia debutează în primii 3 ani de viaţă.

Tulburarea (Sindromul) Asperger

Tulburarea (Sindromul) Asperger este o tulburare pervazivă de dezvoltare care se caracterizează printr-o afectare a comportamentului social, a interacţiunii sociale, prin existenţa unor preocupări şi interese restrictive, stereotipe, specifice autismului; aceşti copii au un nivel bun din punct de vedere al funcţionării cognitive şi al dezvoltării limbajului, cu caracteristici specifice vârstei, dar au o mare incapacitate de rezonare afectivă, de exprimare a reciprocităţii emoţionale, de comunicare empatică.

Autismul atipic (PDD-NOS)

Diagnostic ce se utilizează când există o deteriorare severă şi pervazivă în dezvoltarea interacţiunii sociale reciproce sau a aptitudinilor de comunicare nonverbală sau verbală ori când sunt prezente comportamente, interese şi activităţi stereotipe, dar nu sunt întrunite criteriile pentru o tulburare pervazivă de dezvoltare specifică, pentru schizofrenie, pentru tulburare de personalitate schizotipală ori pentru tulburarea de personalitate evitantă.

Sursa: Diagnosticul precoce al tulburărilor de spectru autist – Curs furnizat de Fundația Romanian Angel Appeal, sub coordonarea Universității de Medicină și Farmacie «Grigore T.Popa » Iași,  cu acreditarea Colegiului Medicilor din România