Tulburarea de spectru autist – Criterii de diagnostic (DSM-5)

Tulburarea de spectru autist – DSM-5

Criterii de diagnostic:

A. Carențe persistente în comunicarea și interacțiunea socială care survin în numeroase contexte și care se manifestă. La momentul actual ori în antecedente, prin următoarele (exemplele sunt ilustrative, nu exhaustive)

  1. Carențe în reciprocitatea socio-emoțională, care variază de la abordarea socială anormală și eșec în susținerea unui dialog; la un nivel redus de împrăștiere a intereselor, emoțiilor sau afectelor; până la eșecul de a iniția sau a răspunde interacțiunile sociale.
  2. Carente în comportamentele de comunicare nonverbală utilizate în interacțiunile sociale, care variază de la comunicare verbală și nonverbală sau integrată; la anomalii ale contractului vizual și limbajul corporal sau carențe de înțelegere și de folosire a gesturilor; până la o totală absență a expresiei faciale și a comunicării nonverbale.
  3. Carențe în dezvoltarea, menținerea și înțelegerea relațiilor, care variază de la dificultăți de ajustare a comportamentului pentru a corespunde diferitelor contexte sociale; la dificultăți de a împărtăși jocul imaginativ sau de a-și face prieteni; până la absența interesului față de colegi.

A se specifica nivelul de severitate actual: Severitatea este determinată de gradul de afectare a comunicării sociale și de modelele restrictive, repetitive de comportament.

B. Modele restrictive, repetitive de comportament, de interese sau activități, care se manifestă prin cel puțin două din următoarele, la momentul actual ori în antecedente (exemplele sunt ilustrative, nu exhaustive)

  1. Activități motorii, utilizarea obiectelor și vorbirea – toate cu caracter stereotip și repetitiv (ex stereotipii motorii simple, alinierea sau aruncarea jucăriilor, fluturarea obiectelor, ecolalia, frazele idiosincrazice).
  2. Insistență pentru uniformitate, aderență inflexibilă la rutina sau ritualizarea modelelor de comportament verbal și nonverbal (ex disconfort major la schimbări minore, dificultăți de adaptare, modele de gândire rigide, ritualuri de salut, nevoia de a folosi același traseu sau de a consuma aceleași alimente în fiecare zi).
  3. Interese foarte restrictive și fixate care au intensitate anormală (ex atașament puternic sau preocupare excesiva pentru obiecte neobișnuite, intense extrem de limitate sau de perseverente).
  4. Hiper- sau hiporeactivitate la stimuli senzoriali sau interese neobișnuit față de elementele senzoriale ale mediului înconjurător (ex. indiferență aparentă față de durere/ temperatură, reacții adverse față de anumite sunete sau texturi, mirosirea sau atingerea excesivă a obiectelor, fascinația vizuală pentru lumină sau mișcare).

A se specifica nivelul de severitate actual: Severitatea este determinată de gradul de afectare a comunicării sociale și de modelele restrictive, repetitive de comportament.

C. Simptomele trebuie să fie prezente în perioada timpurie de dezvoltare (dar pot deveni complet manifestate doar atunci când solicitările sociale depășesc capacitățile limitate, iar mai tărziu pot fi mascate prin strategii învățate).

D. Simptomele provoacă afectare clinica semnificativă în domeniile social, profesional sau în alte domenii importante de funcționare la momentul actual.

E. Aceste perturbări nu pot fi explicate mai bine prin prezență dizabilității intelectuale (tulburarea de dezvoltare intelectuală) sau prin întârzierea dezvoltării globale. Dizabilitatea intelectuală și tulburarea din spectru autismului sunt adesea comorbide; pentru a stabili ambele diagnostice, de tulburare din spectrul autismului și tulburare de dizabilitate intelectuală, este nevoie ca nivelul de comunicare socială să fie inferior celui așteptat prin nivelul general de dezvoltare.

Nota: Indivizii cu un diagnostic stabilit conform DSM-5 de tulburare de spectru autist, tulburarea Asperger sau tulburarea pervaziva de dezvoltare nespecifica în altă parte, trebuie să primească diagnosticul de tulburare din spectrul autismului. Indivizii care au carențe marcate de comunicare socială, dar ale căror simptome nu întrunesc criteriile pentru tulburarea din spectrul autismului ar trebui evaluate pentru tulburarea de comunicare sociala (pragmatica).

A se specifica dacă:

Cu sau fără afectare intelectuală asociată

Cu sau fără afectare de limbaj asociată

Asociată cu o afecțiune medicală sau genetic cunoscută sau cu un factor de mediu

Asociată cu o altă tulburare de neurodezvoltare, mintală sau de comportament

Cu catatonie

Bibliografie: DSM-5  – Manual de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mintale