Ţintă

Ţintă – în domeniul psihomotricităţii, ca şi în limbajul curent, termenul desemnează realizarea căutată a unei mişcări intenţionate. Abaterea de la ţintă oferă o măsură a preciziei mişcării. În cercetările asupra proceselor de atenţie – stimul asupra căruia subiectul trebuie să-şi fixeze atenţia şi la care trebuie să reacţioneze, prin opoziţie cu stimulii distractori. În terminologia terapiei comportamentale şi a modificărilor de comportament, comportamentul ţintă este cel asupra căruia terapeutul îşi propune să opereze o schimbare (reducere sau creştere de frecvenţă, de amplitudine, de intensitate etc), asigurând contingenţele de întărire adecvate. Astfel, o mişcare compulsivă repetitivă va fi aleasă ca ţintă şi se va încerca să i se reducă frecvenţa cu ajutorul unui program de întărire a unor răspunsuri diferite.

Accesați: Dicționar de psihologie