Teste de personalitate

Teste de personalitate – tehnici psihologice de explorare a unor aspecte noncognitive ale personalităţii. Deosebindu-se de examenele de cunoştinţe, inteligenţă şi de aptitudini, aceste teste vizează mai ales să exploreze aspectele afectiv şi conativ (adică impulsionale şi voliţionale) ale personalităţii. Distingem, pe de o parte, metodele analitice ale personalităţii, care dezvăluie trăsături de caracter, iar, pe de altă parte, „tehnicile proiective”, sincretice, care încearcă să sesizeze personalitatea în întregul ei. Testele analitice şi proiective cele mai folosite sunt chestionarele (de atitudini, de interese…), testul de frustrare al lui Rosenzweig, psihodiagnosticul lui Rorschach şi Thematic Apperception Test al lui Murray. Ele permit să se obţină, într-un timp relativ scurt, informaţii care altfel ar fi greu de procurat. Cu toate acestea, majoritatea tehnicilor proiective prezintă anumite puncte slabe (absenţa codificării riguroase a sistemelor de despuiere şi de interpretare, varietatea etalonărilor etc), ceea ce diminuează validitatea lor.

Accesați: Dicționar de psihologie