Test Ostilitate

Aveţi 66 propoziţii – afirmaţii. Hotărâţi care din ele este adevărată sau falsă prin referire la propria dv. persoană. Citiţi-le pe rând şi consemnaţi A (adevărat) sau F ( fals) în dreptul fiecăreia.

Test Ostilitate

Interpretarea rezultatelor

Fiecare coloană reprezintă o subscală a ostilităţii generale. Se marchează fiecare răspuns conform părerii personale. Se notează acele răspunsuri care concordă cu cele din cheie şi se adună aceste concordanţe pentru fiecare coloană în parte. Apoi se adună scorurile pentru cele 7 coloane şi se obţine un scor total general.

 Scorul total general este de obicei sub 38 (la femei fiind, de regulă, uşor mai scăzut) şi reprezintă indicatorul de ostilitate generală. Dacă scorul este mai mare, nivelul de ostilitate este crescut şi individul se implică în relaţii dificile şi dezagreabile. Dacă scorul este mai mic decât 38, trebuie urmărite subscorurile la cele 7 coloane, pentru a vedea dacă vreunul dintre ele reprezintă o problemă.

Negativism (NE). Scor ridicat: 4 şi peste.

Negativismul este, de obicei, un comportament opozant faţă de autoritate. El implică refuzul de a coopera şi se poate exprima printr-un şir de comportamente: de la lipsa de bunăvoinţă pasivă la răzvrătire faţă de reguli şi convenţii.

Resentimentul (RE). Scor ridicat: 4 şi peste.

Resentimentul implică gelozia faţă de alţii, adesea la nivel de ură. Este, de cele mai multe ori, o trăire de supărare, necaz faţă de lume pentru o tratare incorectă(imaginară sau reală).

Ostilitate indirectă (IN). Scor ridicat: 6 şi peste.

Ostilitatea indirectă implică un comportament care direcţionează ostilitatea către cineva într-un mod ocolit. El poate fi necinstit prin aceea că persoana antipatizată primeşte ostilitate prin bârfeli răutăcioase sau bancuri, dar nu poate face mare lucru prin asta. Alte comportamente indirecte, ca de exemplu trântirea uşilor, pierderea firii etc., permit unui individ să-şi descarce trăirile generate de ostilitate, care pot să nu fie îndreptate împotriva cuiva anume.

Atentat (AT). Scor ridicat: 6 şi peste.

Atentatul implică violenţă fizică reală şi voinţa de a folosi violenţa Împotriva altora. De obicei, apare mai degrabă în dispute cu alţii decât în distrugerea obiectelor.

Suspiciune (SU). Scor ridicat: 4 şi peste.

Suspiciunea implică proiectarea ostilităţii asupra altora. Ea variază de la neîncredere şi prudenţă faţă de alţii la convingerea că alţi oameni urmăresc să te lezeze.

 Iritabilitate (IR). Scor ridicat: 8 şi peste.

Iritabilitatea este promtitudinea de a exploada la cea mai mică provocare. Se exprimă în comportamente precum izbucniri de pierdere a firii,grosolănie, nemulţumire acută.

Ostilitate verbală (VE). Scor ridicat: 9 şi peste.

Ostilitatea verbală implică exprimarea verbală a trăirilor negative faţă de alţii (ceea ce spun şi cum spun). Se observă atât în stilul de argumentare, în țipete, strigăte, cât şi în conţinutul verbal al ameninţărilor, blestemelor, hipercriticismului.

Accesați: Catalogul probelor psihologice