Taxonomie

Taxonomie este o clasificare în care categoriile (clasele) formate sunt ordonate, alcătuind o structură de arbore. Cele aflate la nivel inferior (care sunt subordonate altora) satisfac toate condiţiile pe care le îndeplinesc cele situate pe un nivel superior şi, în plus, alte condiţii. De exemplu, clasa “mese” se regăseşte la un nivel inferior, în timp ce clasa “mobile” se află la un nivel superior.

Accesați: Dicționar de psihologie