Supervizare

Supervizarea – reprezintă o activitate profesională distinctă, componentă a activității de formare profesională: în cadrul căreia se facilitează educația și formarea care vizează dezvoltarea unei practici științifice și informate; printr-un proces interpersonal colaborativ; care implică observarea, evaluarea, feedbackul, facilitarea autoevaluării persoanei supervizate și dobândirea de cunoștințe și abilități prin instruire, modelare și rezolvare reciprocă a problemelor. Bazându-se pe recunoașterea punctelor forte și a talentelor persoanei supervizate, supervizarea încurajează autoeficacitatea. Supervizarea asigură că exercitarea (supervizată) a profesiei este realizată într-o manieră competentă de către persoana supervizată, astfel încât să fie respectate standardele etice, cerințele legale și practicile profesionale pentru promovarea și protejarea bunăstării clientului, a profesiei și a societății în general.

Accesați: Dicționar de psihologie