Supervizare în domeniul psihologiei – Ilfov

Supervizare profesională în specialitatea Psihologie clinică

Cabinet Individual de Psihologie Costache Adriana

Supervizare profesională în specialitatea Psihologia muncii și organizațională

Cabinet Individual de Psihologie Costache Adriana

Supervizare profesională în specialitatea Psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

Cabinet Individual de Psihologie Costache Adriana

Supervizare profesională în specialitatea Psihologia transporturilor

Cabinet Individual de Psihologie Costache Adriana

Pregătești sau aștepți un program de supervizare?