Supervizare în Psihologie clinică – Asociația CCDU-Phoenix

Asociația CCDU-Phoenix

Supervizare profesională în specialitatea: Psihologie clinică

Supervizor acreditat CPR: Drd. Comăneanu Maria

Mod de desfășurare: online (Zoom), orele 09.00-16.00

Întâlnirile se susțin 1 dată pe lună, de obicei sâmbăta sau duminica.

Data începerii supervizării: 21 mai 2022

Durata programului – min.1 an (în funcție de nr. de ore parcurse, până la cca. 100, conform prevederilor Colegiului Psihologilor din România).

Taxă participare: 200 lei/lună

Telefon: 0734/218.855, program: Luni-Vineri, orele 09.30–18.00

E-mail: comaneanu_maria@yahoo.com

Activitatea de supervizare presupune coordonarea profesională a activității prestate de supervizat, analizarea și discutarea cazurilor de evaluare, psihodiagnostic și intervenție psihologică clinică primară întâlnite în practica de psihologul supervizat, respectând indicațiile supervizorului cu privire la procedurile și tehnicile folosite.
Începerea supervizării este condiționată de deținerea atestatului de liberă practică în psihologie clinică, treapta: practicant în supervizare și semnarea Contractului de supervizare profesională, parafat și semnat atât de supervizor cat și de supervizat astfel încât să fie transmis pentru înregistrare la Colegiul Psihologilor din România.

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe https://asociatia-phoenix.ro/ .

13 mai 2022

Informațiile prezentate au scop informativ