Sari la conținut

Studii universitare nivel licență, domeniul psihologie (2020-2021)

Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020 – 2021, domeniul de licență psihologie

Alba Iulia

Universitatea „1 Decembrire 1918” – Facultatea de Drept și Științe Sociale – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Terapie ocupațională, forma de învățământ IF

Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad – Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ din Arad – Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

Bacău

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Terapie ocupațională, forma de învățământ IF

Brașov

Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ ID, IF

Universitatea „Spiru Haret” din Brașov – Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

București

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București – Facultatea de Ştiinţe Politice – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București – Facultatea de Informaţii – Domeniul de licență Ştiinţe militare, informații și ordine publică, Specializarea psihologie – informații, forma de învățământ IF

Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Facultatea de Psihologie – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ ID, IF

Universitatea „Hyperion” din București – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

Universitatea „Spiru Haret” din București – Facultatea de  Psihologie și Științele Educației – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF, IFR, ID

Universitatea Ecologică din Bucureşti – Facultatea de Psihologie – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF, IFR

Cluj-Napoca

Universitatea „Babeş-Bolyai” – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ ID, IF

Universitatea „Babeş-Bolyai” – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (în limba maghiară), forma de învățământ ID, IF

Constanța

Universitatea „Ovidius” din Constanța – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța – Facultatea de Psihosociologie – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

Galați

Universitatea „Danubius” din Galați – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ ID, IF

Universitatea „Petre Andrei” din Iași – Facultatea de Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

Oradea

Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

Pitești

Universitatea din Piteşti – Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

Suceava

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Ştiinţe ale Educației – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

Timișoara

Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de Sociologie şi Psihologie – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

Universitatea „Tibiscus” din Timișoara – Facultatea de Sociologie – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

Târgu-Mureș

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei -Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie, forma de învățământ IF

Sursa: H.G. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021

Informațiile prezentate în această rubrică au caracter informativ. Încercați să obțineți adresele și celelalte elemente necesare din surse directe (accesați site-ul Ministerului Educației și Cercetării)