Studii universitare de licență în anul universitar 2022-2023

Nomenclator studii universitare de licență 2022-2023.pdf

Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 328, partea I, Luni, 4 aprilie 2022