Sari la conținut

Stilul Vieții (Mosak)

Stilul Vieții (Mosak)

 1. Locurile (unde ați crescut și unde ați copilărit)
 2. Descrierea locurilor
 3. Familia mea
 4. Când mă voi face mare
 5. Unul din visele mele (vise din timpul somnului)
 6. O amintire timpurie
 7. Nu eram pregătit (aici vom investiga un moment/eveniment din copilăria noastră pentru care nu eram pregătiți să ni se întâmple și vom înțelege impactul enorm pe care l-a avut)
 8. Provocări din copilărie
 9. Adunarea percepțiilor
 10. Decizii (pe care le-am luat în copilărie și pe care le urmăm fără să ne dăm seama în prezent, unele din ele fiind nocive, altele neadecvate, altele potrivite și folositoare)

1.Locuri

M-am născut într-o casă la periferia Vienei (Alfred Adler). 

 1. Enumerați în documentul dumneavoastră locul unde v-ați născut și toate locurile importante unde ați locuit de la naștere până la vârsta de zece ani. Treceți în listă toate locurile importante pentru voi.
 2. Identificați orice element vizual, auditiv, kinestezic, olfactiv sau gustativ care vă vine în minte când vă gândiți la aceste locuri. Notați-le.
 3. Completați, vă rog, următoarele propoziții în timp ce reflectați la locul unde v-ați născut și la locurile unde ați copilărit:

Eu sunt …………………………

Bărbații sunt………………….

Femeile sunt………………….

Lumea este…………………….

Și am decis să…………………

2. Descrierea locurilor

Câmpul de lângă casa noastră era locul de întâlnire al tuturor copiilor din zonă. Cei mai mulți oameni din zonă erau liniștiți și umili, în general sărmani, care mă invitau frecvent în casa lor datorită sociabilității și jovialității mele. Eram bine primit oriunde mă duceam (Alfred Adler).

 1. Identificați și notați în documentul dumneavoastră trei până la cinci cuvinte sau fraze care descriu locul unde v-ați născut și locurile unde ați crescut. După fiecare cuvânt sau frază, indicați dacă este pozitiv, negativ sau neutru. Indicați pozitiv prin + și negativ prin -. După aceea, scrieți cuvintele și frazele negative într-o coloană separată, mai jos, iar alături de această coloană, opusul exact al cuvintelor și frazelor negative. Încercuiți orice cuvânt sau frază care reprezintă țeluri spre care v-ați îndreptat în viața voastră .
 2. Faceți o coloană cu exact opusul cuvintelor și frazelor pozitive și o coloană cu cuvintele și frazele pozitive. Încercuiți orice cuvânt sau frază care reprezintă țeluri spre care v-ați îndreptat în viața voastră .
 3. Vă rog să completați următoarele propoziții în timp ce reflectați la frazele și cuvintele pe care le-ați scris:

Eu sunt …………………………

Bărbații sunt………………….

Femeile sunt………………….

Lumea este…………………….

Și am decis să…………………

3.Familia mea

Este o greșeală comună să se considere că toți copiii din aceeași familie se formează în același mediu. Bineînțeles, multe lucruri sunt la fel pentru toți în aceeași casă, dar contextul psihologic al fiecărui copil este individual și diferit de al celorlalți, datorită succesiunii lor (Alfred Adler).

1.Identificați persoanele pe care le considerați familia voastră de la naștere până la vârsta de zece ani. Scrieți numele membrilor familiei voastre în spațiul de mai jos și redactați o descriere de trei până la cinci cuvinte a fiecăruia.

            Nume……………………………..Descriere……………….

 1. Cine a fost, dacă a fost cineva răsfățat în familia voastră?
 2. Cine a fost, dacă a fost cineva neglijat sau tratat prost?
 3. Cum a fost pentru tine să crești în familia ta?
 4. Completați următoarele propoziții în timp ce vă gândiți la familia voastră:

Eu sunt …………………………

Bărbații sunt………………….

Femeile sunt………………….

Lumea este…………………….

Și am decis să…………………

4.Când mă voi face mare

Jocurile imaginației … pot fi folosite ca o ușă prin care să observăm funcționarea minții (Alfred Adler).

 1. Atunci când creșteai, ce doreai să te faci când o să te faci mare? Scrieți răspunsul în documentul vostru.
 2. Scrieți trei până la cinci lucruri care vă plăceau la ceea ce doreați atunci.
 3. Scrieți trei până la cinci lucruri de care ar fi beneficiat ceilalți datorită alegerii voastre.
 4. Vă rog să completați următoarele propoziții gândindu-vă la ceea ce doreați să fiți când creșteați:

Eu sunt …………………………

Bărbații sunt………………….

Femeile sunt………………….

Lumea este…………………….

Și am decis să…………………

5.Unul din visele mele

În vis, ca și în reverie, avem de-a face cu activitatea unui organism care încearcă să cartografieze, să planifice și să direcționeze viitorul său spre un scop de securitate (Alfred Adler).

 1. Care este titlul unui vis pe care l-ați avut în decursul vieții voastre? Scrieți acest titlu în spațiul de mai jos.
 2. Care este semnificația acestui vis pentru voi?
 3. În ce mod poate fi acest vis un plan pentru viitorul vostru?
 4. În ce mod poate acest vis să definească o cale pentru viitorul vostru?
 5. Vă rog să completați următoarele propoziții în timp ce vă gândiți la visul vostru:

Eu sunt …………………………

Bărbații sunt………………….

Femeile sunt………………….

Lumea este…………………….

Și am decis să…………………

6.O amintire timpurie

Astfel, amintirile sale reprezintă ”Povestea vieții mele”, o poveste pe care și-o repetă sieși pentru a se atenționa sau a se liniști, și prin intermediul experiențelor trecute să poată întâmpina viitorul cu un mod de a acționa deja testat (Alfred Adler).

 1. Care este titlul unei amintiri timpurii, adică a unui singur eveniment care ți s-a întâmplat ție înainte de vârsta de 11 ani?
 2. Alfred Adler a susținut că amintirile pot servi ca un avertisment sau o încurajare pentru individ. Poate amintirea voastră să reprezinte un avertisment sau o încurajare sau amândouă sau niciuna?
 3. Dacă amintirea nu aduce nici avertisment, nici încurajare, atunci ce poate să aducă?
 4. Ce reprezintă amintirea pentru voi?
 5. În ce mod poate amintirea să reprezinte povestea vieții voastre?
 6. Vă rog să completați următoarele propoziții în timp ce vă gândiți la amintirea timpurie:

Eu sunt …………………………

Bărbații sunt………………….

Femeile sunt………………….

Lumea este…………………….

Și am decis să…………………

7.Nu eram pregătit

În cazul copiilor, cel mai bine observăm caracterul lor în momente de tranziție, când încep să meargă la școală sau când se schimbă în mod brusc condițiile de acasă (Alfred Adler).

 1. Ce vi s-a întâmplat vouă înainte de vârsta de 10 ani pentru care nu erați pregătit?

 1. Atunci când vi s-a întâmplat acel eveniment față de care nu erați pregătit, ce doreați sau aveați nevoie de la ceilalți oameni pe care l-ați primit sau nu? Vă rog să enumerați trei până la cinci lucruri pe care le doreați sau de care aveați nevoie de la ceilalți oameni pe care le-ați primit sau nu.

 1. Vă rog să completați următoarele propoziții în timp ce vă gândiți la un eveniment din viața voastră de până la vârsta de 11 ani față de care nu erați pregătit și la ce doreați sau ce necesități aveați de la alții pe care le-ați primit sau nu:

Eu sunt …………………………

Bărbații sunt………………….

Femeile sunt………………….

Lumea este…………………….

Și am decis să…………………

8.Provocări din copilărie

Viziunea psihologică și educațională a psihologiei individuale este suficient de largă astfel încât să nu excludă considerația influențelor din exterior. Psihologia individuală nu se concentrează asupra minții persoanei în detrimentul mediului înconjurător care stimulează mintea, nici asupra mediului ignorând semnificația acestuia asupra fiecărui psihic în parte (Alfred Adler).

 1. Atunci când creșteați și înainte de vârsta de 11 ani, ce probleme fizice, psihice, școlare, de muncă, sociale sau economice v-au afectat pe voi sau pe membrii familiei voastre?

 1. Cine, dacă a fost cineva, a fost de ajutor cu problemele personale sau ale familiei?

 1. Ce a făcut acea persoană care era considerat de ajutor?

 1. Cine, dacă a fost cineva, nu a fost de ajutor cu problemele personale sau de familie?

 1. Ce a făcut acea persoană care nu este considerat ajutor?

 1. Vă rog să completați următoarele fraze în timp ce vă gândiți la o provocare din copilărie:

Eu sunt …………………………

Bărbații sunt………………….

Femeile sunt………………….

Lumea este…………………….

Și am decis să…………………

9.Adunarea percepțiilor

Apercepția conectată cu legea de mișcare este modul prin care omul se privește pe el și lumea înconjurătoare. Cu alte cuvinte, este părerea pe care copilul și, mai târziu, în aceeași direcție, adultul și-a făcut-o despre sine și lumea înconjurătoare (Alfred Adler).

Vă rog să adunați toate cuvintele și frazele pe care le-ați adunat pentru:

Eu sunt …………………………………………………………………………………

Bărbații sunt…………………………………………………………………………

Femeile sunt…………………………………………………………………………

Lumea este…………………………………………………………………………..

10.Decizii, decizii, decizii

Fiecare se organizează conform viziunii sale despre lucruri, și unele viziuni sunt sănătoase iar altele sunt mai puțin sănătoase (Alfred Adler).

 1. Vă rog să enumerați toate cuvintele și frazele pe care le-ați folosit pentru:

Și am decis să………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

 1. Identificați deciziile pe care le-ați luat când erați copil care azi vă sunt de ajutor și utile în gestionarea responsabilităților personale și în întâmpinarea nevoilor societății prin cooperare și contribuție cu alții. Însemnați aceste decizii cu !

 1. Identificați deciziile pe care le-ați luat când erați copil care azi nu vă sunt neapărat de ajutor și utile în gestionarea responsabilităților personale și în întâmpinarea nevoilor societății prin cooperare și contribuție cu alții. Însemnați aceste decizii cu ?

 1. Identificați cum puteți să revizuiți aceste decizii astăzi astfel încât să vă fie mai utile și mai de ajutor în prezent dar și în viitor. Scrieți noile decizii revizuite.