Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș – post psiholog; dep.dos. 20.10.2023

Angajator: Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, str. Piața 21 Decembrie 1989 nr. 2, Caraș-Severin

Post vacant: psiholog practicant autonom – specialitatea psihologie clinică/psihologia muncii – Ambulatoriu integrat – Cabinet de psihologie

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • diplomă de licență în specialitate ;
  • diplomă de absolvire master în psihologie;
  • atestat de liberă practică, pentru desfășurarea activității în specialitatea psihologie clinică/psihologia muncii eliberat de Colegiul Psihologilor din România, vizat pentru anul în curs;
  • 1 (un) an vechime ca psiholog stagiar. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 20 octombrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 26 octombrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în data de 31 octombrie 2023. 

Telefon: (0255) 511 423, interior 140

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: https://spital-caransebes.ro/site/avizier/informatii/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.